Haberler

Doğallık ve yalınlıkla örülmüş bir albüm

Son dönemlerde gittikçe önemi artan ve belli bir dinleyici kitlesinin de ilgi alanına girmiş bulunan "arşiv serileri" içerisinde albümlerin yayımlanması devam ediyor. Üç dört yıl öncesine kadar pek rağbet görmeyen ya da Unkapanı piyasasında rağbet görmeye-ceği düşünülen belgesel çalışmalara pek rastlanmazdı Ancak nitelikli çalışmaların yayımlanması, bu albümlerin basında yankı-sun bulması, dinleyicilerin bu tarza yönelmesinde önemli roller oynadı. Bunun sonucunda, kimi müzik firmaları gerçekten de, belgesel nitelikteki çalışmaları bir araya getirirken, kimileri de halk türkülerini bölgelere göre sınıflayıp, pek bir özel-liği olmayan sanatçılara °kutup, arşiv serile-ri oluşturma yollarına gittiler. Bizim bu hafta tanıtmaya çalışacağımız albüm de, bir "arşiv" albümü. Daha önce başlatılmış olan bir çalışmanın devamı ola-rak algılanacak bir albüm. Daha önceden "Yolumuz Gurbete Düştü" adlı albümde Ali Ekber Çiçek'in eserlerini bir araya getiren Anadolu Müzik, bu kez de, "Derde Derman Ararıdım" albümüyle, "arşiv"i sunmayı sür-dürüyor. Ali Ekber Çi çek'in birçok sanat- çıdan ayrılan kimi özelliklerini albümdeki eserlerde bulmak mümkün. \ Almış olduğu kül-tür dolayısıyla, e-serlerinin büyük bir çoğunluğunu kendi oluşturan Ali Ekber Çiçek, tasavvuf kültürü geneli ve Alevi kültü-rü özelinde temalar seçen bir sanatçı. Bunun sonucun-da da, kimi zaman günlük hayatta pek kullanılmayan ancak fel-sefi derinliği olan kavramlar türkülerdeki yerini alabiliyor.Eklenen Son 5 Arşiv;


Seza Kırgız / Kavuşmalarımız

kavuşmalar Devam Edicek...


Süryanilerin müzikal Çığlığı

Diaspora Süryanilerinin arşivinden yararlanılarak hazırlanan "Anadol


YENİ GULUMSEYİS

TAYFUN TALIPOGLU' DAN KITAP VE KASET YENİ GULUMSEYİS Ünlü televiz


Çandar dan Doğu" türküleri

UĞUR BİRYOL Tolga Çandar, üniversite üçüncü sınıfta iken, üç arkadaş


Alevi kültüründen söz edildiğinde

Alevi kültüründen söz edildiğinde farklı çevrelerde farklı şeyler anla