Sanatçılar

Dergah

Tekke Müziği cami musikisi ile pek çok ortak yönü bulunan ve Mevlevilik tarikatı ile yakın bağlantısı olan, zikir, ibadet ve musikisinin birlikte yapıldığı müzik türüdür. Cami müziğinden en belirgin farkı müzik icrası sırasında enstrüman kullanılmasıdır. Tekke musikisi cami müziğinden icradaki tavır, eserlerin besteleniş şekli ve kimi beste formların-daki raks ve müziğin beraberliğinden dolayı farklılıklar içermektedir. Tekke müziğindeki icra işlevsel bir yapıya sahiptir. Bundan ötürüdür ki tekke ve dergahlarda icraları yapılan Ayin-i şeriflerde Ana amaç profesyonelleşmiş müzik icrası değil Allah (c.c.) için yapılan bir zikirdir. Usta Gazelhanlardan Kani Karaca, Yusuf Gebzeli'nin kasidelerininde bulunduğu bir albüm...

Videosu Bulunmamaktadir...

Haberler


Haber Bulunmamaktadir...

Son Albümü


Album Bulunmamaktadir...